PRIJAVNICA
za XXV. seminar "In memoriam dr. Dušana Reje"

KAJENJE IN RAK – NIKOLI KONČANA ZGODBA

 

Ljubljana, 19. oktober 2017, od 9.00–15.30. urePredavalnica Onkološkega inštituta Ljubljana,stavba C, Zaloška cesta 2, Ljubljana

Prosimo, izpolnite vse podatke! Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali!

Ime:  *
Priimek:  *
Telefon:  *
GSM:
E-naslov:  *
Naziv ustanove zaposlitve:
Naslov ustanove zaposlitve:
Davčni zavezanec:
Številka za DDV:
Poklic:  *
Vpišite poklic če ste izbrali drugo:
Št. licence (samo medicinske sestre in babice):
Plačnik kotizacije (če je plačnik bolnica, zavod ali kdo drug):
Če ste izbrali "kdo drug" vpišite še naslednje podatke:
 
 
Naziv bolnišnice, zavoda ali drugega, ki bo plačnik kotizacije:           
Naslov plačnika kotizacije:
Telefon plačnika kotizacije:
Faks plačnika kotizacije:
E-naslov plačnika kotizacije:
Ime in priimek kontaktne osebe:
Ali je plačnik davčni zavezanec?
Davčna številka plačnika: